Vi-Press
Kontrahenci


     W
spółpraca w realizacji i prowadzenie programu „Auto Moto Fan Club” w radiu ESKA (1993-1996), a od 1996 roku produkcja własnych programów telewizyjnych. Zrealizowano 150 półgodzinnych programów o tematyce motoryzacyjnej m. in „Auto Salon”, „Świat i cztery kółka”, które były emitowane w sieciach kablowych oraz stacji Polonia 1 na platformie Cyfra+. Ponadto, zrealizowano kilkadziesiąt filmów reklamowych i szkoleniowych m.in. dla Pramerica, PZMoT, Onken, Pewex, Shenkman.

Pewex  -  Dwuletnia współpraca 1990 - 1992- do czasu rozwiązania firmy, obejmowała produkcje telewizyjnych i radiowych  reklam, a także artykułów prasowych i fotoreportaży zamieszczanych m.in. w  tygodniku „Sukces”. Promowały one największe światowe firmy sprzedające swe wyroby  w tej sieci m.in. Pfizer, Rhone Poulenc Roer oraz wiele firm  odzieżowych.

Outdoor - promocja plakatu. 1991- 2001 reklama prasowa i materiały promocyjne, projekty bilbordów.

 Lang Team -  Kompleksowe  przygotowanie  jednego  z  największych   europejskich          wyścigów kolarskich „Tour de Pologne” (1993, 1994) Kilkadziesiąt  różnego typu produktów niezbędnych w organizacji imprezy, w tym: katalogi, koszulki, reklamy sponsorów, oznakowania trasy, mety, podium etc.

Coca-Cola -  W  latach  1993  -  1998,  produkcja  materiałów  do   kampanii   reklamowych
w handlu. Wykonanie różnego rodzaju nośników  informacyjno-reklamowych dla sklepów, barów (standy, hanging mobiles, shelftakers, leaflets), a także na własny użytek, jak kalendarze,  karty świąteczne itp.

ING - Nationale-Nederlanden -  przygotowanie, wykonanie i dystrybucja pakietu materiałów związanych z pierwszą publiczną ofertą w 1997  roku. Ponad milion egzemplarzy.

Pramerica (Prumerica) -  W okresie pierwszych 4 lat budowania firmy 1998-2001 wszelkie materiały szkoleniowe, promocyjne, w tym także filmowe oraz inne produkty niezbędne dla funkcjonowania firmy.

 Shenkman -  Firma  motoryzacyjna: kampania  reklamowa  1996 - 2000,  filmy telewizyjne 
i reklamy radiowe, redagowanie i produkcja kolorowego miesięcznika dla ponad 12 tys. klientów firmy  poświęconego  zagadnieniom   transportu   i   motoryzacji.   Organizowanie   specjalnych   konferencji  
z czołowymi sportowcami podczas poznańskich targów, działalność PR.

Onken – niemiecki producent serków i jogurtów.  Produkcja katalogów handlowych, okazjonalnych  wydawnictw, filmów promocyjnych. Realizacja  w warszawskim hotelu Marriott koncertu artystycznego połączonego z uroczystą kolacją dla  ponad trzystu gości.

Wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PZMoT  realizacja  własnej  koncepcji  ubezpieczeń  typu  assistance  dla  osób niepełnosprawnych
w podróży (2004),

Autorskie opracowanie porad i wskazań dla kierowców na temat pierwszej pomocy przedmedycznej (resuscytacja).  Książeczkę zakupiło w 2006 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Benefia.

Od 2006 bezpośrednia organizacja największego amatorskiego turniej tenisowego Leonard Maj z udziałem  ponad 500 zawodników, w 11 kategoriach rywalizacji w tym także w specjalnej grupie złożonej z  dyplomatów,  polityków,  aktorów,  biznesmenów.  Tygodniowa  impreza  połączona
z wystawami sponsorów, codziennym cateringiem dla gości  i uczestników, a także występami artystycznymi, m. in. grupy Perfekt,  Krzysztofa Krawczyka, Stana Borysa i wielu zespołów i  solistów.

Od 2007 stała współpraca w realizacji statutowych działań Fundacji „Amicus Europae” Aleksandra Kwaśniewskiego, w tym Konferencji Dialogu Polsko-Niemiecko-Żydowskiego we współpracy z  Fundacją  Bertelsmanna,  dorocznej  „Summer  Academy” na  zamku  w  Krokowej z Fundacją Hertie z udziałem wykładowców, polityków i posłów do Parlamentu Europejskiego, a także Akademii Młodych Liderów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – 2009 konferencja ogólnopolska nt. stanu wdrażania Priorytetu 1. Przygotowanie kompletu materiałów, stoisk wystawienniczych itp.

Współprodukcja wieczoru galowego wraz z wyborem najlepszych sportowców  w 90-letniej historii PZLA w salach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przygotowanie i opracowanie materiałów jubileuszowych, koprodukcja organizacyjna.

Organizacja obchodów  65 rocznicy wyzwolenia Obozu w Oświęcimiu (27.01.2010) oraz Kongresu  w salach Opery Krakowskiej na zlecenie Europejskiego Kongresu Żydów.

Ponadto, realizacja kilkuset produktów na podstawie własnych projektów i propozycji  m.in. dla biura podróży Weco-Travel, firmy medycznej Dr Weigert, Cefarm, Polskiego Związku Motorowego „Auto Tour”, PKOL,  AB Micro, Lord International, Prime Property, fabryk eksportujących meble, odzież,  kosmetyki   samochodowe,  firm różnych   branż: Du Pont, Budokor, Stassen, Hollywood, PZU, Aipa Polska, Intraco, restauracji  (Pod Gigantami) i hoteli (Haffner, Masuria), a także materiały promocyjne filmu „Pestka” oraz płyt „Złota Maryla” i „Maryla Biesiadna”. Dla klientów firmy Polkomtel przygotowano w okresie Świąt i Walentynek płyty z wybranymi utworami muzycznymi. Materiały konferencyjne dla PARP. Kampanie promocyjne kandydatów do samorządów oraz do Sejmu – prezentacje prasowe, publikacje oraz materiały filmowe i clipy reklamowe.

 

 


 
o FirmieOfertaKontrahenciReferencjeKontakt